Narzędzia do pomiaru elektroniki profesjonalnej

Badania elektroniki profesjonalnej w firmie W2 – to warto wiedzieć

Producenci, którzy chcą wprowadzić nowo wyprodukowany produkt lub urządzenie na rynek są zobowiązani przeprowadzić badania z zakresu elektroniki profesjonalnej. Mogą to być zarówno testy emc, pomiary oscyloskopowe czy też badania klimatyczne. Czym się one chakateryzują i gdzie można je przeprowadzić? Sprawdź dalszą część artykułu, a dowiesz się więcej.

Badania kompatybilności elektromagnetycznej emc

Badania kompatybilności elektromagnetycznej, czyli testy emc pozwalają sprawdzić, czy dane urządzenie działa poprawnie w określonym środowisku elektromagnetycznym oraz czy nie wpływają na działanie innych urzadzeń. Dzięki temu można zweryfikować czy nowo wyprodukowany sprzęt nie emituje zaburzeń pola elektromagnetycznego co też prowadzi do zakłóceń oraz ma wpływ na środowisko naturalne. Warto zwrócić uwagę, że badania emc dotyczą trzech pomiarów do których należy:
pomiar promieniowania pola bliskiego
wstępne badania EMI,
pomiar zaburzeń przewodzonych,
oraz badania odporności urządzeń na zmianę parametrów sieci zasilającej.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod linkiem:
http://www.w2.bydgoszcz.pl/laboratorium-emc/

Badania klimatyczne

Badania klimatyczne wykonuje się, aby sprawdzić jak zachowują się materiały lub urządzenia w określonej temperaturze i wilgotności powietrza. Wykonuje się je przedewszystkim dla leków farmaceutycznych oraz żywności. Warto zwrócić uwagę, że podanie próbki w niskich temperaturach umozliwia zweryfikowanie założenia projektowego odnośnie do prawidłowego funkcjonowania urządzenia czy też zachowania materiału. Dzięki temu można określić czy weryfikowany produkt będzie spełniał swoją funkcje i zachowa odpowiednie właściwości.

Pomiary oscyloskopowe

Pomiary oscyloskopowe to badania, które wykonuje się w celu sprawdzenia nowo zaprojektowanych prototypów a także gotowych urządzeń pod kątem przebiegów szybkozmiennych. Warto zwrócić uwagę, że oscyloskop jest przydatnym urządzeniem, które umożliwia skuteczną diagnostykę. Za pomocą oscyloskopu można także wykonać pomiar parametrów sygnału.