Oscyloskop
Badania i pomiary

Do czego potrzebne są pomiary oscyloskopowe?

Pomiary oscyloskopowe w głównej mierze mają na celu uzyskanie reprezentacji wizualnej sygnału elektrycznego. Jest to proces wykonywany po zaprojektowaniu urządzenia w celu weryfikacji pod kątem połączeń i przebiegów elektrycznych. Pomiary wykonywane są przy użyciu specjalistycznego urządzenia o nazwie oscyloskop. Oscyloskop przedstawia w formie graficznej szybko przebiegające i powtarzające się procesy elektryczne. Używając oscyloskopu, możemy również dokonać pomiaru parametrów sygnału oraz porównać dwa różne sygnały. Chociaż można jeszcze spotkać oscyloskopy analogowe, to powinniśmy się skupić na bardziej nowoczesnych oscyloskopach cyfrowych.

Jak działa oscyloskop?

Oscyloskop cyfrowy jest elektronicznym przyrządem pomiarowym służącym do wizualnej obserwacji, pomiarów i rejestracji sygnałów napięciowych. Umożliwia również dokonywanie działań matematycznych na monitorowanych sygnałach takich jak uśrednianie, dodawanie, odejmowanie czy różniczkowanie. Oscyloskop przetwarza badany sygnał napięciowy na zbiór liczb, odpowiadających wartością chwilowym napięcia, pobieranym w ściśle określonych momentach. Za pomocą przetwornika C/A, liczby przechowywane w pamięci są przetwarzane w napięcie schodkowe. Sygnały przedstawione są w formie wykresu, który ukazuje zmiany sygnału. Wykres może przedstawiać istotne informacje takie jak sygnały napięcia i prądu, anomalie sygnałów, częstotliwość sygnału oscylacyjnego oraz wszelkie odchylenia, informacje o wystąpieniach i zmianach szumów.

Gdzie wykonywać pomiary oscyloskopowe?

Szukając odpowiedniej placówki do wykonania pomiarów oscyloskopowych, powinniśmy się kierować nowoczesnością usług proponowanych przez firmę. Wykorzystywanie wysokiej klasy urządzeń, używanych przez wykwalifikowanych specjalistów zapewnia wiarygodne wyniki. Warto znaleźć laboratorium, które oferuje ustalenie harmonogramu oraz zakresu pomiarów oscyloskopowych indywidualnie. Po wykonaniu badania w odpowiedniej placówce powinien zostać sporządzony szczegółowy raport zawierający informacje na temat przeprowadzonych pomiarów i ich wyników. Więcej informacji na temat pomiarów oscyloskopowych można znaleźć na stronie http://www.w2.bydgoszcz.pl/oferta/badania-inzynierskie/pomiary-parametrow-elektrycznych-pomiary-oscyloskopowe-2/pomiary-parametrow-elektrycznych-pomiary-oscyloskopowe/