Jak zdobyć uprawnienia na operatora koparki gąsienicowej?

Praca jako operator koparki gąsienicowej kusi coraz większą liczbę osób. Głównym źródłem zainteresowania są bardzo wysokie zarobki oraz to, że nie jest wymagane do takiej pracy posiadanie wyższego wykształcenia. Jedyne co trzeba posiadać, to ukończone 18 lat, dobry stan zdrowia oraz co najważniejsze, posiadać odpowiednie uprawnienia. Pytanie jednak brzmi, jak zdobyć takie uprawnienia, które pozwolą obsługiwać takiego typu maszyny budowlane jak koparki gąsienicowe?

Kto może zostać operatorem koparki?

Jak w przypadku każdego innego zawodu, tak również przed rozpoczęciem kursu pozwalającego zdobyć uprawnienia do obsługi koparki, trzeba spełniać kilka kryteriów typowo formalnych.

Do takich właśnie kryteriów zaliczyć można odpowiedni wiek, który jest standardowy i wynosi 18 lat, a także być w pełni zdrowym, co potwierdzać będzie odpowiednie dla tego typu zawodu zaświadczenie lekarskie. Kandydat na operatora koparki powinien także mieć wykształcenie minimum podstawowe. Nie jest wymagane natomiast posiadania prawa jazdy kategorii B, ponieważ po pierwsze nie wymaga tego prawo, a po drugie koparka gąsienicowa, tak czy inaczej, będzie transportowana osobnymi pojazdami i nie będzie się przemieszczała samodzielnie po drogach publicznych.

koparki gąsienicowe

Jak zostać operatorem koparki gąsienicowej?

Spełniając wszystkie powyższe wytyczne co do możliwości zostania operatorem koparki, należy udać się na odpowiedni kurs, którego ukończenie pozwoli zdobyć niezbędne do tego celu uprawnienia.

Kurs tego typu składa się z dwóch segmentów. W pierwszym przedstawiana jest wiedza teoretyczna na temat obsługi tej maszyny, ale też wiedza z zakresu BHP, a także samej konstrukcji danej maszyny. Drugi etap kursu to zakres praktyczny, czyli nauka obsługi koparki na specjalnie do tego celu przygotowanym miejscu.

Koszt zdobycia takich uprawnień waha się w zależności od województwa, w którym będzie realizowany. Przyjmuje się, że wynosić on będzie około 2000 złotych. I choć wydaje się, że jest to kwota wysoka, to jednak dzięki niej można posiadać pracę za wielokrotnie wyższą pensję. 

Na stronie http://www.amago.pl/ znajdziemy maszyny budowlane od najlepszych światowych producentów, w tym Hyundai. Koparki gąsienicowe oraz wiele innych.