Wieże sygnalizacyjne w zakładzie pracy

Każdego dnia mamy do czynienia z różnego rodzaju urządzeniami sygnalizacyjnymi. Można zaliczyć do nich sygnalizacje świetlne na skrzyżowaniach oraz przejściach dla pieszych, dźwięk dzwonka do drzwi lub kontrolki pojawiające się w aucie w razie awarii.

Sygnały zazwyczaj informują człowieka o stanie otoczenia oraz wynikających z niego potencjalnych zagrożeniach. Urządzenia sygnalizacyjne bardzo często znajdują zastosowanie w zakładach pracy, mając na celu poprawę bezpieczeństwa pracowników.

Wieża sygnalizacyjna, a bezpieczeństwo w zakładzie pracy

Bardzo ciekawym urządzeniem sygnalizacyjnym jest wieża sygnalizacyjna. Jest to rozwiązanie, które najczęściej stosuje się w zakładach pracy. Kolumny sygnalizacyjne w pracy mają na celu zwiększyć bezpieczeństwo pracowników oraz poprawić wydajność. Kolumna sygnalizacyjna przekazuje sygnały sztuczne wysyłane przez inne urządzenia. W praktyce działa to w taki sposób, że pracownik obsługujący daną maszynę ma świadomość tego, co dzieje się dookoła niego. Jeśli kolumna sygnalizacyjna znajduje się w dobrze widocznym miejscu, pracownik obsługujący urządzenie widzi, jaki jest stan techniczny pozostałych urządzeń w danej chwili, dzięki czemu może odpowiednio szybko reagować na potencjalne zagrożenia. Kolumny sygnalizacyjne w pracy są bardzo istotnym elementem bezpieczeństwa, zwłaszcza w zakładach produkcyjnych, gdzie pracownicy mają kontakt z bardzo dużą ilością maszyn znajdujących się blisko siebie.

Kolumny sygnalizacyjne w pracy-sposób działania

Wieża sygnalizacyjna składa się z sieci AS (ang. Actuator Sensor Interface). W ten sposób łączy się ona z pozostałymi maszynami obecnymi w pomieszczeniu i wydaje ona komunikaty świetlne. Najczęściej wieża sygnałowa posiada 5 kolorów, a każdy z nich stanowi osobny komunikat.
Możemy wyróżnić, m.in. kolor czerwony ciągły, który informuje o zakończeniu cyklu pracy danej maszyny. Oprócz niego pojawić się może również kolor czerwony migający, który mówi pracownikowi o tym, że dana maszyna znajduje się w trybie awaryjnym.

Kolor żółty to ostrzeżenia dotyczące maszyny, na przykład zbyt wysoka temperatura lub zbyt wysokie ciśnienie mogące doprowadzić do awaryjnego zatrzymania maszyny. Kolor zielony oznacza normalną pracę maszyny, z kolei niebieski to żądanie pomocy zewnętrznej. Przykładowe modele kolumn sygnalizacyjnych znajdziesz w ofercie producenta: https://w2.com.pl/product_cat/kolumny-i-wieze-sygnalizacyjna/