sorbenty olejowe do maszyn
Instalacje

Zabezpieczenie instalacji przed wyciekami oleju

Funkcjonowanie wszelkich instalacji stworzonych z pomp, rurociągów, skomplikowanej aparatury, zaworów, naturalnie może powodować nieprzewidziane nieszczelności i wycieki. Takie nieszczelności rzecz jasna musza być na bieżąco naprawiane, jednak nie zawsze możliwe jest wykrycie każdego wycieku w bardzo szybkim czasie.

Wycieki najczęściej dotyczą przeróżnych olejów, smarów i innych niebezpiecznych substancji. najgorsze w nich jest to, że mogą wpłynąć na zanieczyszczenie środowiska, dostać się do gleby lub wody. Dlatego w takich przypadkach niezbędne staje się odpowiednie zabezpieczenie samych instalacji lub powierzchni potencjalnie narażonej na wycieki olejów, paliw itd.

Zabezpieczenie maszyn

Zabezpieczenie maszyn najczęściej polega na miejscowym zastosowania materiałów sorpcyjnych (sorbentów) w celu zapobiegania rozlewania się substancji ciekłych. Użyć do tego można elastycznych rękawów sorpcyjnych, które dostosowują się do kształtu maszyny i skutecznie będą absorbować wszelkie zanieczyszczenia.

Zabezpieczenie gleby

Instalacje zewnętrzne mogą zajmować bardzo duże przestrzenie i narażać na wycieki spore obszary gleb i wód. Dlatego warto profilaktycznie zabezpieczyć narażone powierzchnie przed przenikaniem substancji ciekłych. Do tego celu służą maty sorbentowe, które pokrywają dużą część terenu i skutecznie zabezpieczają podłoże organiczne i każde inne. Są trwałe, w pełni bezpieczne dla środowiska i cechują się wysokim stopniem pochłaniania zanieczyszczeń ciekłych.

Sorbent do oleju jest specjalistycznym materiałem sorpcyjnym (wykonanym najczęściej z włókien mineralnych lub tworzywa sztucznego), który ma wysoką zdolność wchłaniania olejów. Do likwidowania skutków wycieków do wody stosuje się sorbenty olejowe hydrofobowe, które odpychając wodę są bardziej skuteczne w pochłanianiu oleju i oczyszczaniu wody.