Rury
Instalacje

Zawory elektromagnetyczne – rodzaje

Zawory elektromagnetyczne

Elektrozawory (jak również określa się zawory elektromagnetyczne) mają dokładnie to samo zadanie, co standardowe zawory, jakie stosuje się w najróżniejszych instalacjach w budownictwie – czyli mają za zadanie sterować przepływającym medium oraz, co za tym oczywiście idzie, otwierać bądź blokować przepływ konkretnej substancji, jaka płynie w rurach czy w przewodach. Medium, o jakim tutaj mowa, może być w postaci płynnej bądź gazowej. Czym urządzenia tego typu różnią się od tradycyjnych zaworów? Główną różnicą między tymi urządzeniami jest sposób sterowania. Zawory elektromagnetyczne są sterowana specjalną cewką elektromagnetyczną. To właśnie sygnał elektryczny, jaki powstaje dzięki cewce, sprawia, że zawór jest zamknięty bądź otwarty. Poruszenie cewki powoduje przepływ prądu i powstanie pola magnetycznego. Rdzeń natomiast lub kotwica ruchoma zostaje przyciągnięty do ogranicznika. Kiedy znika prąd, także pole magnetyczne znika, gdyż jak wyżej wspomnieliśmy powstało z jego powodu. Zaś rdzeń bądź kotwica wracają na swoje miejsce – na pozycję, którą określa się jako wejściową.

Wybór

Jak wybrać odpowiedni elektrozawór? Dokonanie dobrego wyboru może być dosyć problematyczne – jeśli nie znamy ważnych czynników i pewnych parametrów, które są różne pomiędzy poszczególnymi typami. Jednym z najistotniejszych czynników, o jakim bez wątpienia należy wspomnieć, jest oczywiście medium, jakie może płynąć przez zawór. Dlatego najpierw musimy ustalić do czego tenże zawór ma posłużyć. Należy więc zapoznać się z ich właściwościami, rodzajami przyłączenia czy materiałowi, z którego zawory są wykonane, a także ile wynosi czas otwarcia czy zamknięcia, jakie jest uszczelnienie, pobór mocy, zakres ciśnień, napięcie zasilania, dopuszczalne temperatury czy ile wynosi sama średnica zaworu.    

Typy

Zawory można klasyfikować na wiele różnych sposobów – dzięki licznym parametrom, które możemy brać pod uwagę. Jednym z takich parametrów jest medium. Wyróżniamy zawory do:

  • wody,
  • gazu,
  • pary wodnej,
  • oleju,
  • tlenu,
  • powietrza itd.

Istotny możemy być dla nas również sposób działania (serwowspomaganie czy działanie bezpośrednie), ilość dróg przepływu, liczbę położeń, spoczynku czy element, jaki jest odpowiedzialny za sterowania. Zawory elektromagnetyczne znajdziesz na: http://www.zawory.com.pl/zawory-elektromagnetyczne,z,29.html.