Testy EMC
Badania i pomiary

Czym są testy EMC?

W ostatnich latach pojęcie kompatybilności elektromagnetycznej, z angielskiego electromagnetic compatibility, zyskuje na popularności i ma coraz większe znaczenie dla producentów chcących wprowadzić na rynek urządzenie elektroniczne bądź elektryczne. Tę grupę w szczególności interesują testy EMC, dzięki którym mogą sprawdzić, czy ich rozwiązania są zgodne z wymogami prawnymi.

Czym jest EMC? Dlaczego kompatybilność elektromagnetyczna to tak ważne zagadnienie? Poznaj odpowiedzi na te pytania, czytając nasz artykuł.

Definicja EMC i związanych z nich pojęć

Kompatybilność elektromagnetyczna (w skrócie EMC) — w taki sposób określa się zdolność konkretnego urządzenia bądź też systemu do poprawnej pracy w określonym środowisku elektromagnetycznym. Pod tym pojęciem kryje się także nieemitowanie zaburzeń pola elektromagnetycznego, które pogarszają pracę innych sprzętów. Prościej mówiąc, EMC określa odporność urządzenia na zaburzenie elektromagnetyczne w otoczeniu i sprawdza, jakie działania należy podjąć, by nie emitowało ono żadnych zakłóceń. Można to zweryfikować za pomocą testów EMC. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, odwiedź http://www.w2.bydgoszcz.pl/laboratorium-emc/.

Jednak zanim przejdziemy dalej, należy wytłumaczyć podstawowe pojęcia związane z EMC. W pierwszej kolejności warto wiedzieć, czym jest zaburzenie elektromagnetyczne. To dowolne zjawisko elektromagnetyczne, które zaburza pracę urządzenia. Wymienić tutaj można szumy elektromagnetyczne, czy zmiany w samym ośrodku rozchodzenia się fal.

Ważnymi pojęciami są także odporność i podatność. Odporność w kontekście EMC oznacza zdolność urządzenia do prawidłowego działania, nawet w sytuacji, w której pojawia się zaburzenie elektromagnetyczne. Z kolei podatnością można określić reakcję pracującego urządzenia na zaburzenia elektromagnetyczne.

Istotnym zagadnieniem jest jeszcze wytrzymałość. W ten sposób określa się zdolność urządzenia do zachowania pierwotnych właściwości w momencie, gdy nie będą na niego oddziaływać określone zaburzenia elektromagnetyczne.

Przyczyny powstawania środowiska elektromagnetycznego

Możemy wyróżnić dwie kategorie środowiska elektromagnetycznego — pochodzenia naturalnego oraz sztucznego. To pierwsze, jak sama nazwa wskazuje, powstaje w naturalny sposób przez kulę ziemską. Z kolei pod pojęciem sztucznych źródeł kryje się elektryczność — od wytwarzania, przez przesył, aż po jego wykorzystanie. Szczególną uwagę warto zwrócić na łączność bezprzewodową, transmisje radiowe i telewizyjne.

Dlaczego EMC jest tak istotne?

Pole elektromagnetyczne i jego oddziaływanie na urządzenia elektryczne oraz elektroniczne może być przyczyną pogorszenia się działania sprzętu, a nawet jego uszkodzeniu. Przyjmijmy, że uruchomisz wiertarkę w pobliżu starego telewizora (typu kineskopowego). Takie działanie może zakłócić pracę telewizora, wywołując zakłócenia w wyświetlanym obrazie.

Oczywiście EMC to nie tylko problemy związane z zakłóceniami pracy urządzeń. Na kompatybilność składają się także zachowania związane z tajnością przesyłania danych. Skutkiem braku kompatybilności elektromagnetycznej mogą być też błędne pomiary, wycofanie produktu z rynku, czy wypuszczenie urządzeń, które łatwo ulegają awarii.